Old Version
Production practice in Armenian Copper Program CJSC

The English version to be available soon.

«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների և Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի միջև կնքված համագործակցության հուշագրի համաձայն ՀԱՊՀ չորս ուսանողների արտադրական պրատկիկան անցկացվեց «Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ-ում: Արտադրական պրակտիկայի ընթացքում ուսանողները ծանոթացան իրենց մասնագիտության գործնական հիմունքներին:

Ընկերությունը ուսանողներին աջակցել է կացության, սննդի և տեղափոխման հարցերով, ինչպես նաև վարձատրել կատարած աշխատանքի դիմաց։

Նույն ծրագրով ուսանողներն արտադրական պրակտիկա են անցել նաև խմբի «Թեղուտ» և «Բեյզ Մեթըլս» ընկերություններում:

Լուսաբանում` Անկյուն+3 ՀԸ