Old Version
Presents on knowledge day

The English version to be available soon.

Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին «էյ-Սի-Փի» ընկերության ղեկավարությունը արհմիութենական կազմակերպության հետ համատեղ նվերներ հանձնեցին ընկերության քսան աշխատակիցների այն երեխաներին, որոնք այս տարի առաջին դասարան են հաճախելու։

Լուսաբանում` Անկյուն + 3 ՀԸ